Bofællesskabet Aulum

Bofællesskabet Aulum er et botilbud uden nattevagt. Bofællesskabet består af to afdelinger. Østertoft 49 og Lyngen 5. Botilbuddet har plads til 8 borgere.

Målgruppen er voksne borgere med udviklingshandicap der har brug for vejledning og verbal støtte og/eller praktisk hjælp til at klare sig personligt, praktisk og socialt.

Nogle af borgerne har brug for en del støtte i hverdagen, f.eks. til at klare praktiske gøremål, færdes i nærmiljøet og til at kommunikere med andre. Andre klarer dette med mindre støtte.

Borgeren skal kunne være alene en del af aftenen, samt om natten.

Bofællesskabet Aulum
Lyngen 5 / Østertoft 49
7490 Aulum

Tlf.: 2090 0158 / 2149 7713

Send e-mail til afdelingen

Afdelingsleder
Lone Steffensen

Send e-mail til Lone Steffensen

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.