Afdelinger i Bo- og Støttecenter Herning

Aflastning i eget hjem

Læs om Aflastning i eget hjem

Bostøtten

Læs om Bostøtten

Cafeen

Læs om Cafeen

Lindekollegiet

Læs om Lindekollegiet

Bofællesskabet Aulum

Læs om Bofællesskabet Aulum

Bofællesskabet Knuthenborgvej

Læs om Bofællesskabet Knuthenborgvej

Bofællesskabet Sabroesvej

Læs om Bofællesskabet Sabroesvej

Bofællesskabet Tietgensgade

Læs om Bofællesskabet Tietgensgade

Bofællesskabet Lindegårdsvej

Læs om Bofællesskabet Lindegårdsvej