Bofællesskabet Lindegårdsvej

Bofællesskabet Lindegårdsvej er et botilbud uden nattevagt. Der er plads til 9 borgere.

Botilbuddet er for voksne med udviklingshandicap. Borgerne har brug for vejledning og verbal støtte. Nogle borgere har brug for praktisk hjælp til at klare sig personligt, praktisk og socialt.

Nogle af borgerne har brug for en del støtte i hverdagen. Dette eksempelvis til at klare praktiske gøremål, færdes i nærmiljøet og til kommunikation med andre. Andre klarer dette med mindre støtte.

Borgeren skal kunne være alene en del af aftenen, samt om natten.

Kontaktinfo