Lindekollegiet

Lindekollegiet er et § 107, midlertidigt botilbud med vågne natmedarbejdere. Der er plads til 17 beboere samt en aflastningsplads/ fleksibel bolig.

Vi yder bo-træning til borgere med bopæl i Herning Kommune. Ydelsen er for unge voksne i alderen 17- 30 år med et udviklingshandicap i let til moderat grad.

De unge kan have forskellige udfordringer/ tillægsdiagnoser udover deres udviklingshandicap.

I samarbejde med borgeren, med udgangspunkt i dennes ønsker, håb og drømme for sit voksne liv, yder vi en helhedsorienteret indsats, afpasset den enkeltes behov og udviklingsmuligheder. Fokus er at udvikle den enkeltes sociale og personlige funktionsniveau.

Formålet med opholdet er bo-træning, således de unge mennesker får en god start på voksenlivet.

Fleksibel bolig

Vi har en fleksibel bolig på Lindekollegiet. Her tilbydes et trænings- eller afklaringsforløb på max. 6 måneder.

Målgruppen er borgere i Lindekollegiets målgruppe, men som ikke har behov for et midlertidigt botilbud. I stedet vurderes målgruppen til at have behov for et kort og intensivt ophold. Her samarbejdes der målrettet med borgeren frem mod etablering i egen bolig.

Aflastning

Vi har plads til borgere, der er visiteret til aflastning x-antal dage pr. måned. Dagene fastlægges med afsæt i borgerens og familiens ønsker og behov.

Kontaktinfo

Lindekollegiet
Lindegårdsvej 10b
7400 Herning

Tlf.: 9628 6673

Afdelingsleder
Jane Andersen

Send e-mail til Jane Andersen

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.