Bofællesskabet Sabroesvej

Bofællesskabet Sabroesvej er et botilbud uden nattevagt. Der er 21 pladser på Sabroesvej. 9 af lejlighederne er med eget køkken. De øvrige 12 lejligheder deles om to fælleskøkkener.

Botilbuddet er for voksne med udviklingshandicap. Borgerne har brug for vejledning og verbal støtte. Nogle borgere har brug for praktisk hjælp til at klare sig personligt, praktisk og socialt.

Nogle af borgerne har brug for en del støtte i hverdagen. Dette eksempelvis til at klare praktiske gøremål, færdes i nærmiljøet og til kommunikation med andre. Andre klarer dette med mindre støtte.

For at bo på Sabroesvej, skal du kunne være alene en del af aftenen, samt om natten.

Kontaktinfo

Bofællesskabet Sabroesvej
Sabroesvej 9
7400 Herning

Tlf.: 2365 0757 eller 2134 1648

Afdelingsleder
Lone Steffensen

Send e-mail til Lone Steffensen

Send e-mail til afdelingen

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.